iROP.png

Na stiahnutie :

 

Názov  

 

Zmluva o poskytnutí NFP č.

MK-140/2019/SOIROPPO3-302031H695

 

 

Objednávka na „Služby verejného obstarávania“   

 

 

Zmluva o poskytovaní služieb projektovej administrácie a riadenie, publicity a informovanosti 

 

 

Objednávka na „Marketingové služby“     

 

 

Výzva na predloženie ponuky - Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom  

 

 

Objednávka na Dodávku tovarov "Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom"                                            

 

 

Dátum

11.2.2020

25.3.2020

 

11.5.2020

 

14.7.2020

30.11.2020

11.12.2020

 

 

Stiahni

*PDF

*PDF

 

*PDF

 

*PDF

*PDF

*XLSX

*PDF