top of page
iROP.png

Na stiahnutie :

 

Názov  

 

Zmluva o poskytnutí NFP č.

MK-140/2019/SOIROPPO3-302031H695

 

 

Objednávka na „Služby verejného obstarávania“   

 

 

Zmluva o poskytovaní služieb projektovej administrácie a riadenie, publicity a informovanosti 

 

 

Objednávka na „Marketingové služby“     

 

 

Výzva na predloženie ponuky - Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom  

 

 

Objednávka na Dodávku tovarov "Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom"                                            

Odstúpenie od objednávky na Dodávku tovarov "Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom" 

 

 

Kúpna zmluva na Dodávku tovarov "Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom."

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na Dodávku tovarov "Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom."

Obstaranie zvukového systému 

 

 

Dátum

11.2.2020

25.3.2020

 

11.5.2020

 

14.7.2020

30.11.2020

11.12.2020

 

9.4.2021

28.5.2021

3.6.2021

8.2.2022

 

 

Stiahni

*PDF

*PDF

 

*PDF

 

*PDF

*PDF

*XLSX

*PDF

*PDF

*PDF

*PDF

*PDF

bottom of page